Príklady, keď sa šetrenie stáva pre váš business nákladným

Nie vždy sa oplatí šetriť. Hlavne ak ide o úspešné podnikanie. Toto sú len niektoré z oblastí, kde by ste nemali vo vašom podnikaní šetriť:

diagram

Právnik
Len preto, že váš strýko je právnik, neznamená, že je to správny právnik pre vaše podnikanie . Ak nemá skúsenosti v oblasti zmluvného práva, môže sa rozhodnúť, že bude odkladať zmluvu a nie vytvárať tie, ktoré chránia jedinečné záujmy vašej spoločnosti. Ak nie je oboznámený so zmluvami o vývoji technológií, mohol by váš konkurent použiť váš vlastný softvér.
Inými slovami, zľavový poplatok spoločnosti vo výške 100 eur znamená málo, ak skončíte zaplatením 1 000 eur na očistenie vašich právnych problémov neskôr. Platenie advokáta, ktorý vám poskytne zdravú, skúsenú radu a správne zadanie vašich zmlúv vopred, vám v budúcnosti ušetrí veľké náklady.

Účtovník
Profesionálni účtovníci robia viac, ako len účtovanie. Skutočná hodnota účtovníkov prichádza v ich schopnosti pozrieť sa na riadky a stĺpce čísel a čítať ich ako by profesor literatúry čítal Shakespearovu hru. Neprepočítavajú len vaše čísla – interpretujú ich. Môžu zaznamenať potenciálne oblasti finančných ťažkostí, zabezpečiť, aby ste prijali všetky primerané daňové úľavy, vyhli sa daňovým postihom, identifikovali problémy s cenami produktov a služieb a poukázali na príležitosti na rozširovanie vášho podnikania.

mince

Zamestnanec
Vaši zamestnanci sú rozhodujúci pre úspech vašej firmy. Ich zručnosti ovplyvňujú kvalitu vašich produktov alebo služieb. A keďže udržiavajú styk so zákazníkmi, klientmi a predajcami, sú to veľvyslanci vašej spoločnosti. Dostanete to, za čo zaplatíte . Investovanie viac peňazí do vašich zamestnancov vám môže pomôcť zabrániť poškodeniu vašej obchodnej reputácie.
Ušetrite na rekvalifikovaní zamestnancov. Radšej buďte ochotní zaplatiť trochu viac, ak chcete zamestnať a udržať ľudí s kľúčovými spoločnými hodnotami a skvelou pracovnou etikou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup