Zlá nálada a jej nelichotivé vplyvy

Čo je to vlastne tá nálada? Z psychologického hľadiska je charakterizovaná ako viac-menej stabilný emočný stav, ktorý má na nás buď kladné (v prípade dobrej) ale naopak tie nepriaznivejšie, negatívne vplyvy. Nálada sa dá teda chápať ako istý pocit, ktorý v sebe máme, je stabilný viac menej pomaly premenlivý a drží nás v istej emocionálnej rovine.

déšť

Našu náladu dokáže ovplyvňovať skutočne veľmi veľa subjektívnych ale aj objektívnych faktorov. Z jednej strany to môže byť čokoľvek, čo sa nám stane osobné, ale našu náladu vedia veľmi ovplyvniť aj iní ľudia, ktorí sú okolo nás a to aktívne, ale aj pasívne. Pretože ak je niekto v našej blízkosti príliš zle naladený, pravdepodobne to na vás prenesie, či už to bolo alebo nebolo jeho zámerom. Rovnako to však (chvalabohu) platí aj pre pozitívne prejavy emócií, ako napríklad smiech a radosť.

Náladám dokážeme prepadnúť veľmi rýchlo, ale aj pomalšie, to už súvisí ale viac s našou osobnosťou, niekto sme oveľa viac náladovejší ako iní ľudia a preto dokážeme rôznym vplyvom prepadnúť ľahšie alebo ťažšie.
Nálada však má svoju istú „trvácnosť“ akoby sa po určitej dobe opotrebovala a potrebovali sme jednoducho zmenu, možno aj preto sa občas jednoducho zobudíme a máme zlú náladu, aj keď nevieme prečo. Vtedy si zvykneme povedať, že sme ráno vstali zlou nohou z postele. Nálada sa nám však zvykne počas dňa meniť, a to aj priemerne 5 – 6 krát za deň.

deprese

Naopak dlho sa nemeniaca, rovnaká nálada, sa dá považovať už za nejakú ľahkú poruchu, Napríklad v prípade dlho sa nemeniacej zlej nálade, kedy sa cítime stále smutný, bez chuti do života, máme chuť iba plakať pri smutných piesňach a smutných, romantických filmoch, je možné že trpíme depresiou. Takéto dlhodobo sa nemeniace nálady sa dajú považovať za patologický problém.
Aby ste sa tej zlej zbavili, skúste zamerať svoju pozornosť iným smerom, a nepadajte do beznádeje.