Myseľ

Životný štýl sa samozrejme prejaví na našom fyzickom zdraví, na našej kondícii, a na našom výzore. Avšak celé to vždy…