Ako plynul čas menila sa aj žena

Zaužívaná predstava ženy spočíva v tom, že žena je vlastne rodičkou, vychovávateľkou a tvorkyňou rodinného pokoja. Aký je však súčasný stav? Líši sa predstava ženy od tej dnešnej? Zaiste, áno. Dnešná žena je výsledkom emancipácie a feminizácie. Ale prečo sa stali týmto výsledkom? Bolo a je to preto, že sa mužom vždy chceli rovnať. Ale rovnajú sa im? A prečo vôbec chceli a chcú byťna tom istom piedestáli ako muži?

Tieto otázky nás privedú do histórie. Poznáte to z kníh, filmov a z rozprávania. Ženy však neboli od začiatku menejcenné. Priblížme si spolu jednotlivé obdobia a postavenie žien v nich.

PRAVEK
V období praveku bola žena hlavou rodiny (tzv. matriarchát), lenže kvôli nátlaku mužov sa toto právo matky rozpadlo a vznikol patriarchát. (Možno kvôli tomu, že boli fyzicky slabšie, krehkejšie, citlivejšie než muži a v dobe, keďboli podmienky “drsné“ to bolo skôr na škodu ako na úžitok.)

STAROVEK
V staroveku sa postavenie ženy líšilo v Grécku a v Ríme. V aténskej spoločnosti vládol aj naďalej patriarchát, kde bola žena obmedzovaná a nesmela pútaťpozornosťmužov. Ak sa stalo, že smilnila s iným mužom bola prinajlepšom predaná do otroctva alebo ju postihla smrť. Naopak v Ríme bola uctievaná a vysoko vážená. Mala svoju autoritu, mohla sa voľne pohybovať, ale nemala politické práva, a takisto nesmela voľne nakladaťso svojím majetkom. Aj tu však o jej osude – žití či nežití – rozhodoval jej manžel.

STREDOVEK
Stredovek a kresťanstvo prinavracia žene ľudskú dôstojnosť, ale len spočiatku, pretože potom je žena pokladaná za pôvodkyňu ľudských hriechov. Taktiež ako v období staroveku nesmeli vlastniťväčší majetok a obchodovať. Pomaličky sa však začína rozvíjaťemancipácia žien.

RENESANCIA A NOVOVEK
V renesancii a novoveku konečne začal ten správny vývoj žien, v ktorom už začínajú samy tvoriťa ich tvorba nie je zahodená. Zakladajú prvé ženské spolky, vzdelávajú sa. V 17. a 18. storočí emancipácia žien pekne pokračuje.
kresba žen
Takže toto bolo také menšie načrtnutie toho ako sa to so ženami kolísalo zhora nadol. V každom období boli menšie či väčšie úspechy i neúspechy. Dôležité ale je, že sa tieto úžasné stvorenia niekam posunuli a nenastala stagnácia. Majú rovnaké práva ako mužské pohlavie, môžu sa realizovaťv každej oblasti a dokázali, že sú silné, sebestačné, múdre a nezávislé. (Nedá sa to, ale povedaťo všetkých krajinách. Moslimské a africké ženy sú aj naďalej podriadené u svojich otcov a neskôr aj u manželov. Ľahké to nemajú ani iránske ženy a ženy hinduistického náboženstva. Stále platí formulka: „Iný kraj, iný mrav.“)

Všetky výsady, ktoré si vydobyli sa pre nich stali aj starosťami. Spočiatku si neuvedomovali, že tieto (pre ženy) vymoženosti (pre mužov úplné samozrejmosti) si vypýtajú aj svoju daň. Obraz správnej ženy dnes vyzerá asi takto:  chodí do práce, stará sa o deti, má vždy navarené, poupratované, vyžehlené, vyprané.

Okrem toho chodí na rôzne mítingy, krúžky s deťmi, predstavenia, rodičovské združenia. Musí chodiťna nákupy, vypisovaťšeky, vymýšľaťobedy, raňajky, večere a ešte popri tom všetkom musí byťaj pekná. Čiže aká má byťžena v roku 2016? Musí byťjednoducho perfektná. Trošku sa im to vymklo z pod kontroly že? Áno, nechceli byťobmedzované mužmi a chceli si aj ony plniťsny, ale nestali  sa otrokyňami vlastných snov?

Mnohé sú prepracované a každý deňje pre nich závod o život. Ženy spomaľte… Začnite dýchaťa doprajte si pokoj. Vy nemusíte všetko stíhať, nemusíte maťvždy poriadok a byťzakaždým pekné. Zarebelujte si aj vy. Buďte tým čím ste… Buďte ženami. Tými krehkými, krásnymi, pôvabnými ženami, ktoré sa rady smejú, nakupujú, bláznia, “kávičkujú“ s priateľkami a skrášľujú sa.

Teraz si spomeňte na deňkedy ste mali naposledy na sebe šaty? Ak to bolo dávno ihneďsi na zajtra jedny pripravte. Ukážte svoju ženskosť. Ženu robia ženou mnohé vlastnosti, ale ženská je vtedy, keďmá na sebe nádherné šaty, v ktorých nevyzerá len perfektne, ale sa aj cíti.
moderní obraz ženy
A ešte jedna otázka. Kedy naposledy ste sa rozmaznávali, dopriali si pokoj a mysleli trošku aj na seba, na svoje zdravie, šťastie a sny? Urobte pre seba niečo úžasné hneďteraz. Dajte všetko nepodstatné bokom a vždy si pre seba nájdite aspoňzopár minút. Uvidíte ako sa tento váš život zaraz stane jednoduchším a uponáhľaná doba sa stratí mávnutím prútika. A usmejte sa, lebo každým úsmevom si predlžujete život.
„Žiťznamená meniťsa. Byťdokonalý znamená prejsťmnohými a častými zmenami.“ (John Henry Newman)
„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieťvo svete.“(Gándhí)