Dostaňte sa do pohody správnou technikou dýchania

Dostať sa do psychickej aj fyzickej pohody je pre súčasníka veľmi dôležité, pretože dlhodobé zaťaženie organizmu stresom a napätím je riziko pre zdravie človeka. Na to, aby sme mohli zregenerovať svoje orgány, existuje mnoho techník. Jednou z nich je pôsobenie formou liečivých zvukov. Každý, kto má záujem o očistu duše taoistické spôsoby liečby, môže využiť ponuku a zúčastniť sa online kurzu.

Mystická postava

Dýchanie považujeme za samozrejmosť, a tak neprikladáme veľkú váhu tomu, ako dýchame. Je dôležité naučiť sa s ním pracovať, pretože myseľ a telo sú prepojené a ak chceme predísť fyzickým ťažkostiam, je potrebné prečistenie aj tejto úrovne. Spracovávanie emócií, liečba, obnova či regenerácia vlastných orgánov je cieľom zvládnutia taoistických techník liečby.

Orgány v tele človeka sú spojené s určitými emocionálnymi prejavmi a tie je nutné prečistiť, a práve v tom vám pomôže tento kurz. Je vhodný pre každého, techniky sú silné, ale jednoduché, no vyžadujú si pravidelnosť vo vykonávaní, až potom sa dostavia výsledky. Šesť liečivých zvukov má svoju silu a dokážu nám pomôcť v nazeraní na svet, duchovne sa meniť, rásť a pritom liečiť choroby a zároveň prečisťovať emócie. Nepodceňujme preto múdrosť týchto starodávnych techník, ale využime ich vo svoj prospech.

pexels-photo-3759080

Kurz nám poskytne:

-aplikáciu liečivých zvukov a dýchanie, diagnostika a práca s ním

-liečivú schopnosť vedomia

-dýchanie kožou

-zmena identity

-využitie zvukov v praxi

-hlavné idey a priradené orgány, farby, emócie, zvuky

-meditácie a techniky na posilnenie, oživenie a celkovú regeneráciu orgánov

-spirituálne esencie

-ukážky z praxe

Kurz začne v momente, keď zaplatíte objednávku, vygeneruje sa vám prístup, ktorý je pre vás možný už po celý život. Všetko si pomaly preštudujte a každú zmenu aplikujte postupne, nie nárazovo. Cieľom nie sú rýchle zmeny, ale pokojný prechod a plynulé zmeny spôsobu života. Na všetko, čomu nebudete rozumieť, dostanete odpovede a vysvetlenie.