Aké morálne hodnoty naučiť deti?


Rešpekt
 
Je to jedna z najdôležitejších hodnôt pri výchove detí. Najmä učitelia sa stretávajú, že deti, ktoré vyrastajú v tejto rýchlo meniacej sa dobe, majú problém s autoritami. Rozhodne je to rozhorčujúce pre učiteľov, ale aj rodičov. Učením rešpektu a úcty robíte láskavosť svojim deťom, sebe, ale aj svetu. Život s rešpektom bude pre všetkých oveľa jednoduchší.dievčatko s bublifukom.jpg
 
Poslušnosť
 
Poslušnosť je niečo, čo neprichádza prirodzene u nikoho z nás. Pre každého je viac zábavné porušovať pravidlá ako sa nimi riadiť. Najmä deti to vidia týmto spôsobom, takže musíte mať pevnú ruku a byť dôsledný. Ak chcete deti motivovať k poslušnosti, môžete ich za dobré správanie rôzne odmeňovať. Avšak nezabudnite, že musíte byť trpezlivý.
 
Zdvorilosť
 
Zapamätanie si slov ako je „prosím“ a „ďakujem“ nie je náročné, ale ak sa tomu deti neučia alebo sa im to nepripomína, nikdy to nebudú robiť. Ako sa vraví „cukor priťahuje viac múch ako ocot“, takže je potrebné, aby sa táto morálna vlastnosť učila už od samotného začiatku a používanie týchto slov príde prirodzene.
 
Zodpovednosť
 
Či tomu veríte alebo nie, deti sa dokážu naučiť zodpovednosti už v útlom veku. Nemusíte to nejako preháňať, môžete začať s jednoduchými úlohami ako je napríklad pozbieranie hračiek, odloženie čistého prádla či pomoc pri upratovaní stola po večeri. Pomáha im to učiť sa disciplíne a zodpovednosti – dvom dôležitým vlastnostiam, ktoré im v živote pomôžu. Ďalšími spôsobmi môže byť večerné umývanie zubov či robenie si domácich úloh bez toho, aby im to bolo pripomínané.
 detské ruky.jpg
 
 
Pokora
 
Môže to znieť zvláštne, ale pokora je dôležitým aspektom života, ktorý je pri výchove často prehliadnutý. Mať pokoru súvisí s tým, že nie sme až príliš hrdí na svoje úspechy, ale u detí je to skôr o tom, že vedia povedať „mrzí ma to“ alebo, že im je ľúto, ak konajú alebo robia niečo, čo by nemali. Správny rodič naučí svoje dieťa ospravedlniť sa, pokiaľ sa zmýli.
 
Poctivosť
 
Ako sa vraví – čestnosť je najlepšia politika. Vždy to tak bolo a je tomu tak aj dnes. Ak učíte svoje deti úprimnosti už odmalička, nemusíte sa báť klamstiev počas dospievania. Jedným z problémov, ktorým rodičia čelia je, ako sa správne vysporiadať s dieťaťom, ktoré nevraví pravdu. Ak ich začnete okamžite učiť čestnosti, nemusíte sa toho obávať.
 
Prívetivosť
 
Priateľskosť prichádza prirodzene u väčšiny detí – je to ich prirodzený vývin. Je to dobrá vlastnosť, ale nezabudnite upozorniť svoje deti na prípadné nebezpečenstvo, ktoré môže nastať pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Povzbudzujte ich k priateľstvu a socializácii, čo im v budúcnosti pomôže.