Ako financovať svoj biznis?

Identifikujte podnikových veriteľov. Dlhové financovanie je pravdepodobne najbežnejším spôsobom financovania vášho podnikania. Vyberiete si pôžičku a súhlasíte s jej zaplatením za určitý čas. Veriteľ účtuje úroky a dosahuje zisk takýmto spôsobom. Najbežnejšími obchodnými veriteľmi sú:
·         Komerčné banky. Ak obchodujete s bankou, môžete sa zastaviť a opýtať sa, ako získať podnikateľský úver.

dolary.jpg

·         Správa malých podnikov. Technicky neposkytuje úvery, ale zaručí úvery malým podnikom. To znamená, že v prípade zlyhania, bude správa malých podnikov schopná pokryť úver. Či sa vaša spoločnosť kvalifikuje ako „malá“, závisí od vášho odvetvia.
·         Online veritelia. Všeobecne platí, že on-line veritelia majú voľnejšie štandardy poskytovania úverov a nebudú vyžadovať, aby ste sa zaviazali ručením. Budete sa však musieť uistiť, že veriteľ je seriózny.

Zhromaždite potrebné dokumenty a podklady. Veriteľ bude musieť pred poskytnutím úveru analyzovať financie vašej firmy. Pripravte si nasledujúce doklady, ktoré väčšina veriteľov vyžaduje: 
 
·         Informácie a doklady o všetkých vlastníkoch a manažéroch,
·         podnikateľský plán
·         osobné a podnikové daňové priznania za posledné tri roky,
·         osobné a firemné úverové správy,
·         osobné a firemné bankové výpisy,
·         pohľadávky a záväzky,
·         obchodné licencie,
·         stanovy alebo organizačnú štruktúru,
·         komerčné nájmy.
 

měna.jpg

Aktualizujte svoje finančné prehľady. Budete tiež musieť odoslať finančné správy väčšine veriteľov. Uistite sa, že ste vytvorili nasledujúce informácie a že sú aktualizované: 
 
·        Podpísané osobné účtovné závierky od akéhokoľvek významného vlastníka podniku. Vo všeobecnosti budete potrebovať osobný finančný výkaz od každého, kto vlastní viac ako 20% podniku.
·        Súvaha podniku. To je obraz vašej firmy a obsahuje informácie o aktívach, pasívach a vlastnom imaní. 
·        Výkaz ziskov a strát. Tento dokument zobrazuje ziskovosť vašej spoločnosti počas určitého obdobia.
·        Analýza peňažných tokov.
 
Váš obchodný plán bude základom vašej prezentácie. Investori budú chcieť vidieť, že máte atraktívny produkt alebo službu a máte dobrú pozíciu pre rast. Presvedčivá prezentácia však musí ísť nad rámec vášho obchodného plánu.
Uistite sa, že môžete zhrnúť svoje podnikanie v jednej vete.  To je výzva, ale bude vás nútiť identifikovať to, čo je na vašom podnikaní jedinečné.
Zobrazte svoj produkt alebo službu. Ak vytvoríte produkty, prineste vzorku, aby ste ju ukázali investorovi. Ak poskytujete služby, vytvorte krátke video, ktoré ukazuje, čo robíte. Uistite sa, že investor alebo poskytovateľ úveru môže skutočne vidieť vaše podnikanie alebo produkt v akcii.