Ako mám postupovať, ak mi predávajúci neuzná reklamáciu?

Mnohí z nás už zažili situáciu, kedy zakúpený výrobok museli kvôli nejakej jeho chybe reklamovať. Pokiaľ sme výrobok nepoškodili úmyselne a ani nesprávnym používaním, mal by nám výrobca reklamáciu uznať. Čo robiť ale v prípade, že sa tak nestane?

otazník

Zo zákona (§ 620 Občianskeho zákonníka) je štandardná záručná doba tovarov na Slovensku v trvaní 24 mesiacov odo dňa kúpy. Podľa osobitých podmienok je možné aby bola záručná doba aj kratšia prípadne dlhšia. Zamerajme sa však na bežné druhy tovarov ako napríklad oblečenie alebo obuv. Ak sa nám zakúpená vec pokazí pred uplynutím doby 24 mesiacov máme zákonné právo danú vec reklamovať.

V prípade, že nám predávajúci našu reklamáciu neuzná, máme možnosť obrátiť sa na príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI), aby daný prípad prešetril. Tovar bude odoslaný na odborné posúdenie znalcom. Adresu inšpektorátu nájdete na webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Nezabudnite k žiadosti o prešetrenie pripojiť tiež dokumenty súvisiace s kúpou a reklamáciou tovaru. Ak SOI rozhodne, že vaša reklamácia bola opodstatnená, predávajúci bude povinný vám ju uznať a vybaviť jedným zo zákonných spôsobov. A to do 30 dní od rozhodnutia formou buď výmeny tovaru, odstránením vady prípadne vrátením peňazí a zároveň je povinný vám vydať písomný doklad o vybavení danej veci.

dívky

Čo sa týka požiadavky predávajúceho vrátiť tovar v originálnom obale, žiadny právny predpis vám túto povinnosť neukladá, to znamená, že tovar NEMUSÍTE VRACAŤ V ORIGINÁLNOM OBALE. Ak sa vám náhodou stane, že obchod, v ktorom ste tovar zakúpili, bol zrušený ešte počas doby, kedy vám beží záruka je predajca povinný informovať o zodpovednej osobe, ktorá bude prípadné problémy a reklamácie riešiť. Taktiež musí túto informáciu uviesť mestu alebo obci, v ktorej mal pôvodný obchod sídlo a tá vám ju v prípade potreby poskytne.