Preložiť či nepreložiť?

Večná dilema študenta, ktorá by však mala byť jasná. Žiaden predmet sa neoplatí prekladať, kvôli tomu, že sa vám nedarí skúška alebo seminárna práca! Pri niektorých predmetoch zvládne študent výstupný text aj za pár hodín, niektoré zaberú aj viac dní. Vždy závisí na miere prísnosti profesora. Niekto čaká, kým od študentov prídu texty, ktoré ani neprečíta, druhý zase kontroluje riadok po riadku. S takýmto profesorom už ukončenie predmetu nie je taká malina. Predpokladá zvládnutie literatúry a ruku na srdce, ktorý študent sa kedy prinútil pozrieť do literatúry mimo skúškového obdobia? A keď prídu testy a ústne skúšky, to posledné, čo chce riešiť, je písať seminárky.

So založenými rukami?

Skoro každá práca do školy sa dá vyriešiť cez tretiu stranu. Či už vopred prípravou podkladov alebo nechaním celého textu na niekoho, kto to zvládne rýchlejšie a kvalitnejšie. A čo zatiaľ čaká vás? Testy, skúšky, brigáda alebo možno trochu oddychu k nepretržitému učeniu sa? Každý študent má iné priority, iné mimoškolské záujmy, preto extra voľný čas využije po svojom. Mnoho z nich, čo využíva služby vytvorenia podkladov, nemá na výber a získaný čas aj tak venuje škole.