Príklady, keď sa šetrenie stáva pre váš business nákladným

Nie vždy sa oplatí šetriť. Hlavne ak ide o úspešné podnikanie. Toto sú len niektoré z oblastí, kde by ste nemali vo vašom podnikaní šetriť:

diagram

Právnik
Len preto, že váš strýko je právnik, neznamená, že je to správny právnik pre vaše podnikanie. Ak nemá skúsenosti v oblasti zmluvného práva, môže sa rozhodnúť, že bude odkladať zmluvu a nie vytvárať tie, ktoré chránia jedinečné záujmy vašej spoločnosti. Ak nie je oboznámený so zmluvami o vývoji technológií, mohol by váš konkurent použiť váš vlastný softvér.
Inými slovami, zľavový poplatok spoločnosti vo výške 100 eur znamená málo, ak skončíte zaplatením 1 000 eur na očistenie vašich právnych problémov neskôr. Platenie advokáta, ktorý vám poskytne zdravú, skúsenú radu a správne zadanie vašich zmlúv vopred, vám v budúcnosti ušetrí veľké náklady.

Účtovník
Profesionálni účtovníci robia viac, ako len účtovanie. Skutočná hodnota účtovníkov prichádza v ich schopnosti pozrieť sa na riadky a stĺpce čísel a čítať ich ako by profesor literatúry čítal Shakespearovu hru. Neprepočítavajú len vaše čísla – interpretujú ich. Môžu zaznamenať potenciálne oblasti finančných ťažkostí, zabezpečiť, aby ste prijali všetky primerané daňové úľavy, vyhli sa daňovým postihom, identifikovali problémy s cenami produktov a služieb a poukázali na príležitosti na rozširovanie vášho podnikania.

mince

Zamestnanec
Vaši zamestnanci sú rozhodujúci pre úspech vašej firmy. Ich zručnosti ovplyvňujú kvalitu vašich produktov alebo služieb. A keďže udržiavajú styk so zákazníkmi, klientmi a predajcami, sú to veľvyslanci vašej spoločnosti. Dostanete to, za čo zaplatíte. Investovanie viac peňazí do vašich zamestnancov vám môže pomôcť zabrániť poškodeniu vašej obchodnej reputácie.
Ušetrite na rekvalifikovaní zamestnancov. Radšej buďte ochotní zaplatiť trochu viac, ak chcete zamestnať a udržať ľudí s kľúčovými spoločnými hodnotami a skvelou pracovnou etikou.