S kúpenou firmou sa dá začať podnikať rýchlejšie

Podnikatelia, ktorí k svojim ďalším alebo novým činnostiam potrebujú firmu, najpopulárnejšia je spoločnosť s ručením obmedzeným, a to v čo najkratšom čase, využívajú se predaj sro 41business.com. Čo znamená, že radšej takúto spoločnosť kúpia, než by ju zakladali, najčastejšie z dôvodu úspory času a možnosti pustiť sa s takto prichystanou, čiže „predzaloženou“ firmou do podnikania čo najrýchlejšie.

  • Odpadne im kus časovej a administratívnej záťaže, ktorú by venovali jej založeniu a to je v niektorých situáciách a pre niektorých podnikateľov kľúčové.

Úspech, šťastná žena

Takúto kúpu využívajú podnikatelia, čo si so zakladaním firmy vedia poradiť, sú v tom skúsení, ale vedia, že napríklad aby mala takáto firma pridelené DIČ, s touto požiadavkou im môže daňový úrad vyhovieť až do jedného mesiaca, a to je iba jedna z potrebných pohľadávok. Zakladanie sprevádza celý rad ďalších úkonov a treba rátať s tým, že úrady vedia celý proces spomaliť. Pre skúsených podnikateľov je teda kúpa už „hotovej“ spoločnosti hlavne o získaní času a možnosti s touto začať podnikať už o pár dní.

  • Po tom, ako sa prevedie, to je jest prepíše obchodný podiel spoločnosti na kupujúceho.

Teda výhoda kúpy už založenej firmy s históriou alebo pripravenej ready made spoločnosti bez histórie spočíva v tom, že tieto:

  • Majú pridelené IČO, DIČ, sú zapísané v obchodnom registri, je pri nich splatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 eur a väčšina z nich je zaregistrovaná na daňovom úrade ako platca DPH.

Mladý podnikateľ

Ďalšími záujemcami však môžu byť aj začínajúci potenciálni podnikatelia, teda tí, čo chcú svoj biznis ešte len rozbehnúť a hľadajú jednoduchší spôsob, ako s tým začať, resp. tiež ako sa vyhnúť prípadným komplikáciám pri zakladaní či dokonca chybám pri zakladaní firmy, ktoré by im v tomto pláne mohli zabrániť alebo ich výrazne brzdiť.